Navigatie overslaan
Terug

Artikel

Bitterzoet Erfgoed in de klas LIVE

Theater en gesprek kleuren het programma over kerk en slavernij op 11 november, de naamdag van Sint-Maarten. In de Martinikerk leidt schrijver en journalist Babah Tarawally een avondvullend programma waarin het koloniale verleden van de kerk én hedendaags geloof bespreekbaar worden. Wat is er nodig om een gedeelde toekomst mogelijk te maken?

'Bitterzoet Erfgoed in de Klas'

Op dinsdag 4 juni werd het het nieuwe lespakket 'Bitterzoet Erfgoed in de Klas' gepresenteerd in de Akerk. Dit programma is speciaal ontwikkeld om het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op het heden onder de aandacht te brengen/houden bij scholieren.

Twee jaar geleden startten de kernpartners van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed met het project 'Bitterzoet Erfgoed in de Klas'. Dit initiatief ontstond vanuit de urgentie om een lesprogramma te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs (VO) over het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op het heden. De ambitie is dat alle voortgezet onderwijsinstellingen in de provincie dit vaak onderbelichte onderwerp opnemen in het jaarprogramma.

De afgelopen twee jaar hebben musea en culturele partners intensief samengewerkt met drie VO-scholen uit de stad en het Ommeland. Dit heeft geresulteerd in een lespakket met toegankelijke en interactieve excursies en creatieve workshops over de feiten, rollen en verbindingen rondom het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op het heden. Het doel van het lesprogramma is het vergroten van bewustzijn over ongelijkheid en het belang van representatie en inclusie op scholen. Voor opgroeiende kinderen is het cruciaal om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. 'Bitterzoet Erfgoed in de Klas' biedt daarom een interactief programma dat aanmoedigt tot gesprekken, wederzijds begrip en empathie.

Het lespakket wordt zowel in boekvorm uitgegeven en is ook online beschikbaar via www.bitterzoeterfgoed.nl/educatie.