Navigatie overslaan
Educatie Museum aan de A

Interactieve rondleiding | Museum aan de A

In het lesprogramma van Museum aan de A komen leerlingen meer te weten over de Trans-Atlantische slavenhandel. Ze ontdekken hoe mensen tot slaaf werden gemaakt en hoe hun leven er daarna uit zag. Ze komen te weten hoe er verzet ontstond en hoe slaafgemaakten een grote rol speelden bij het afschaffen van de slavernij. Ze leren over marrons, anti-slavernijactivisten én de rol van verschillende Groningers in de tijd van de slavernij.

Het lesprogramma bestaat naast het bezoek aan het museum uit een voorbereidende en afsluitende les op school.

Leerdoelen

Aan het eind van het programma kan de leerling:

  • uitleggen wat slavernij was en hoe het leven van een slaafgemaakte eruitzag

  • uitleggen hoe er verzet ontstond tegen slavernij en de omstandigheden waarin slaafgemaakten leefden

  • uitleggen hoe slaafgemaakten en hun afstammelingen een belangrijke rol speelden bij de afschaffing van slavernij en slavenhandel

  • voorbeelden geven van rollen die Groningers speelden in de tijd van de slavernij

Omschrijving les 1 (op school)

Als introductie op de les in het museum horen leerlingen de verhalen van twee Groningse families: de familie Muntinghe en de familie Star. Deze families speelden een belangrijke rol in de tijd van de slavernij.

Omschrijving les 2 (Museum)

In het museum horen leerlingen het verhaal van een West-Afrikaanse jongen die tot slaaf wordt gemaakt en aan de Nederlanders wordt verkocht. Na deze uitleg ontdekken ze aan de hand van opdrachten en voorwerpen van alles over de mensen die met slavernij te maken hadden. Tot slot volgt een interactieve rondleiding, waarin leerlingen delen wat ze te weten zijn gekomen.

Omschrijving les 3 (school)

In de afsluitende les horen leerlingen het vervolg van het verhaal van de West-Afrikaanse jongen en gaan op zoek naar oplossingen voor de problemen waar hij tegenaan loopt. Aan het einde van de les horen ze hoe de samenwerking tussen verschillende groepen voor de afschaffing van de slavernij heeft gezorgd.

Museum aan de A (Stella Dekker)
Over de culturele instelling

Museum aan de A

Museum aan de A gaat over de stad en provincie Groningen. Over het leven van (buiten)gewone Groningers. Over successen én schaduwkanten. Van Rabenhaupts overwinning in 1672 tot en met de Groningse betrokkenheid bij slavernij. Van pionierende Groningse vrouwen tot portretten uit het aardbevingsgebied. En natuurlijk over de scheepvaart; zonder scheepvaart zou Groningen immers Groningen niet zijn. Museum aan de A is voor iedereen. Voor de liefhebber van een ‘historische snack’ én voor de cultuurhistorische fijnproever.