Navigatie overslaan
feiten Museum aan de A

Museum aan de A

In het lesprogramma van Museum aan de A komen leerlingen meer te weten over de Trans-Atlantische slavenhandel. Ze ontdekken hoe mensen tot slaaf werden gemaakt en hoe hun leven er daarna uit zag. Ze komen ook te weten hoe er verzet ontstond en hoe tot slaaf gemaakten een grote rol speelden bij het afschaffen van de slavernij. Ze leren over marrons, anti-slavernij-activisten én de rol van verschillende Groningers in de tijd van de slavernij.

Het lesprogramma bestaat naast een bezoek aan het museum uit een voorbereidende en afsluitende les op school.

Lesdoelen

Aan het eind van het programma kan de leerling:

  • uitleggen wat slavernij was en hoe het leven van een tot slaafgemaakte eruitzag.
  • uitleggen hoe er verzet ontstond tegen slavernij en de omstandigheden waarin tot slaafgemaakten leefden.
  • uitleggen hoe tot slaaf gemaakten en hun afstammelingen een belangrijke rol speelden bij de afschaffing van slavernij en slavenhandel.
  • Voorbeelden geven van rollen van Groningers speelden in de tijd van de slavernij

Omschrijving les 1 (op school)

Als introductie op de les in het museum horen leerlingen de verhalen van twee Groningse families: de familie Muntinghe en de familie Star. Deze families speelden een belangrijke rol in de tijd van de slavernij.

Omschrijving les 2 (Museum)

In het museum horen leerlingen het verhaal van een West-Afrikaanse jongen die tot slaaf wordt gemaakt en aan de Nederlanders wordt verkocht. Daarna komen ze meer te weten over tot slaaf gemaakten, marrons en anti-slavernij-activisten. Na deze uitleg gaan ze in groepjes op zoek in het museum. Aan de hand van opdrachten en voorwerpen ontdekken ze van alles over de mensen die met slavernij te maken hadden. Als laatste volgt een rondleiding, waarin leerlingen met hun klasgenoten deelt wat ze te weten zijn gekomen.

Omschrijving les 3 (school)

In de afsluitende les horen leerlingen het vervolg op het verhaal van de West-Afrikaanse jongen. Samen met hun klasgenoten gaan ze op zoek naar oplossingen voor de problemen waar hij tegenaan loopt. Aan het einde van de les horen ze hoe samenwerking tussen verschillende groepen voor de afschaffing van de slavernij heeft gezorgd.

Over de culturele instelling

Museum aan de A

Museum aan de A gaat over stad en provincie Groningen. Over het leven van (buiten)gewone Groningers. Over successen én schaduwkanten. Van Rabenhaupts overwinning in 1672 tot en met de Groningse betrokkenheid bij slavernij. Van pionierende Groningse vrouwen tot portretten uit het aardbevingsgebied. En natuurlijk over de scheepvaart; zonder scheepvaart zou Groningen immers Groningen niet zijn. Museum aan de A is voor iedereen. Voor de liefhebber van een ‘historische snack’ én voor de cultuurhistorische fijnproever.