Navigatie overslaan
rollen GRID Grafisch Museum Groningen

Bezoek GRID Grafisch Museum Groningen

Het educatieprogramma van GRID draait om woorden, beelden en beeldvorming. Het gaat over de woorden en beelden die bepaalden hoe er tegen gekoloniseerde landen en mensen van kleur werd aangekeken en hoe dit tot op de dag vandaag doorwerkt. Het gaat ook over woorden en beelden van nu, die bepalen hoe we met ons verleden omgaan.

Het lesprogramma bestaat uit twee opeenvolgende lessen, die op school worden gegeven met de Druktemaker (het mobiele museum van GRID Groningen). Er is geen voorkennis vereist om het programma te kunnen volgen.

Lesdoelen

Aan het einde van de lessen kunnen leerlingen:

    • uitleggen wat vooroordelen zijn en er voorbeelden van geven
    • uitleggen hoe vooroordelen onze kijk op mens en maatschappij beïnvloeden
    • een kunstzinnige uiting maken en presenteren

Omschrijving les 1

In de les met de Druktemaker gaan de leerlingen gaan je leerlingen ervaren hoe je indruk kunt maken met woorden en beelden. De museumdocent verzorgt deze les volgens de I ASK-methodiek.

Aan de hand van verschillende voorwerpen die uit de Druktemaker worden gehaald, komen de verhalen los. De inhoud van de Druktemaker bestaat uit objecten waarmee vooroordelen en hedendaags racisme kunnen worden besproken.

De museumdocent haalt op wat leerlingen indrukwekkend en belangrijk vonden en vertelt dat de leerlingen nu zelf aan de slag gaan met het maken van een beeld of statement. Wat vinden zij belangrijk om te vertellen als het gaat om vooroordelen en beeldvorming?

Omschrijving les 2

Aansluitend op de eerste les gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een creatief product. De leerlingen krijgen uitleg over wat ze kunnen maken en er wordt gevraagd of de leerlingen al ideeën hebben wát ze willen maken.

Er volgt uitleg over de ‘Werkmantechniek’. Met inkt, sjablonen, letterblokken en zelfs andere voorwerpen leren leerlingen om een ‘druksel’ maken, op de wijze van Groninger kunstenaar Hendrik Werkman. Onder begeleiding en met hulp van de medewerker van GRID, de museumdocent en schooldocenten gaan de leerlingen aan de slag met het maken van hun creatieve uiting.

Aan het eind van de les laten de leerlingen hun eindproduct zien. Ze leggen uit wat ze hebben gemaakt en wat ze ermee willen zeggen

Over de culturele instelling

GRID Grafisch Museum Groningen

“GRID behoudt, beheert en presenteert verhalen, objecten en producten die voortkomen uit het Groningse grafisch erfgoed. Het museum brengt de bezoekers, jong en oud, in aanraking met dit grafisch erfgoed. We vergroten daarmee bij een breed publiek het bewustzijn van het belang van grafisch erfgoed voor taal, geletterdheid, emancipatie en integratie. We laten inwoners en bezoekers op activerende wijze kennismaken met en deelnemen aan het verhaal en de grafische geschiedenis van de stad Groningen en het Om