Navigatie overslaan
Educatie Groninger Kerken

Excursie naar de Akerk | Groninger Kerken

In de monumentale Akerk zijn veel sporen van het slavernijverleden van Groningen te vinden. Leerlingen krijgen een korte, interactieve rondleiding door dit gebouw. Daarna wordt de rol van de kerk in het slavernijverleden besproken en gaan leerlingen aan de hand van foto’s aan de slag met het begrip ‘macht’. Zo wordt duidelijk dat het systeem van macht, waar de slavernij op gebaseerd was, ook in onze tijd een rol speelt. Naast het bezoek aan de Akerk is er ook een voorbereidende les op school.

Leerdoelen

Aan het einde van de les kunnen leerlingen:

  • uitleggen wat macht is
  • uitleggen dat macht in verschillende vormen voorkomt
  • uitleggen dat macht een rol speelde in het koloniale verleden en dat die machtsverhouding nog doorwerkt in de huidige tijd
  • uitleggen dat je zelf ook (onbewust) macht hebt en dat je kan kiezen wat je met die macht doet

Omschrijving les in de Akerk

In het eerste gedeelte van de les wordt besproken wat leerlingen al weten over de slavernij en hoe ze naar het thema ‘macht’ kijken. Daarna worden er drie objecten in de kerk onderzocht en gekoppeld  aan de geschiedenis, slavernij en macht in de kerk. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met verschillende machtssituaties: historische en hedendaagse. Aan de hand van foto’s beantwoorden ze vragen als: wie heeft hier de macht, waar zie je dat aan, en kan dit ook veranderen?

Over de culturele instelling

Groninger Kerken

Groninger Kerken beheert meer dan 100 monumentale kerken in de provincie Groningen, waaronder de Akerk in de stad Groningen. Deze kerken worden vaak niet meer voor kerkdiensten gebruikt, maar er gebeurt van alles: van concerten en dorpsbijeenkomsten tot tentoonstellingen. Zo behouden de gebouwen hun functie in de maatschappij en krijgen ze nieuwe betekenis. Educatie over (immaterieel) erfgoed is belangrijk. Dit krijgt op verschillende manieren vorm, onder de noemer Schoolkerk.

Contactgegevens :