Skip navigation
Home

Artikel overzicht

Artikel

Scholen in Groningen besteden aandacht aan het slavernijverleden in stad en provincie

Binnenkort start het lesprogramma ‘Bitterzoet Erfgoed’. Een aantal scholen en culturele instellingen in Groningen werkt samen aan een educatieproject over het slavernijverleden van Groningen. Ruim 300 leerlingen verdiepen zich twee jaar lang in dit onderwerp. Uiteindelijk leidt dit tot de ontwikkeling van een lespakket dat beschikbaar wordt gesteld aan alle onderwijsinstellingen in Groningen.