Skip navigation
Back

Artikel

Sint Martinus’ Pronkjewailn: Kerk en Slavernij in Groningen

Theater en gesprek kleuren het programma over kerk en slavernij op 11 november, de naamdag van Sint-Maarten. In de Martinikerk leidt schrijver en journalist Babah Tarawally een avondvullend programma waarin het koloniale verleden van de kerk én hedendaags geloof bespreekbaar worden. Wat is er nodig om een gedeelde toekomst mogelijk te maken?

Spoken word artiest en Groningse Sint Maartenaar Vinny Johnson opent de avond. Twee sprekers nemen het koloniale verleden van de kerk onder de loep: Saskia Treu, geestelijk verzorger en storyteller met roots in de Marrongemeenschap, en Erica Meijers, onderzoeker aan de PThU over het thema kerk en slavernij. In een panelgesprek tussen sleutelfiguren uit verschillende Groninger gemeenschappen staat de vraag centraal: Wat betekent het om gelovig te zijn en je tot deze geschiedenis te verhouden?

Free to be Free
Sites of Memory omlijst de avond met kunst en theater uit hun programma ‘Free to be Free’. Sites of Memory is een kunstenaarscollectief dat op verschillende plekken in Nederland voorstellingen maakt over het koloniale verleden van steden. Door middel van dans, theater, poëzie en muziek komen verhalen tot leven over vrijheid en verzet in het verleden, heden en toekomst.

Pronkjewailn
Op Sint-Maarten organiseert Diaconie in Stad onder de titel ‘Sint Martinus’ Pronkjewailn’ (Sint-Maartens juwelen) elk jaar een programma rond thema’s als armoede en uitsluiting. In het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden was het een logische keuze om stil te staan bij de koloniale aard van deze dag. De link tussen Sint-Maarten (het feest) en Sint Maarten (het eiland) wordt dan ook nadrukkelijk gelegd.

Sint-Martinusvesper
Voorafgaand aan het programma is de jaarlijkse Sint-Martinusvesper om 19:00 uur in het koor van de Martinikerk. Het programma wordt georganiseerd door Diaconie in Stad in samenwerking met Sites of Memory en is ontstaan vanuit de Groningse werkgroep Kerk en Slavernij. De avond valt binnen de programmering van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. In dat kader is van 8 tot 12 november ook de reizende tentoonstelling ‘Kerken en slavernij’ te zien in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1.

Datum: zaterdag 11 november 2023
Tijd: 20:00-22:00 uur (inloop 19:30 uur)
Kosten: Gratis