Skip navigation
Educatie WAARD - Kenniscentrum voor inclusie

Activiteit Feiten

Dit programma is een eerste kennismaking met de Trans-Atlantische slavenhandel. Leerlingen leren hoe mensen in Afrika tot slaaf werden gemaakt, hoe het leven van een tot slaaf gemaakte eruit zag, hoe er verzet ontstond tegen slavernij en hoe tot slaaf gemaakten een grote rol hebben gespeeld in de afschaffing tot slavernij. Daarnaast leren leerlingen over marrons en anti-slavernij-activisten, en de rol van Groningers in het tot stand houden en afschaffen van slavernij en slavenhandel.

Het programma bestaat uit een interactief museumbezoek van 75 minuten. We bieden daarnaast ook een voorbereidende les en een verwerkingsopdracht voor op school aan. Voor na het museumbezoek is er de mogelijkheid een verdiepende verwerkingsopdracht mee te krijgen voor in de klas.

Lesdoelen

  • uitleggen wat slavernij was en hoe het leven van een tot slaafgemaakte eruitzag.
  • uitleggen hoe er verzet ontstond tegen slavernij en de omstandigheden waarin tot slaafgemaakten leefden.
  • uitleggen dat tot slaaf gemaakten en hun afstammelingen een belangrijke rol hebben gespeeld in de afschaffing van slavernij en slavenhandel (kernboodschap).
    vertellen hoe slavernij in het heden doorwerkt.
  • uitleggen wat de rollen van Groningers in de slavenhandel, het in stand houden van slavernij en het afschaffen ervan zijn geweest

Omschrijving les 1

In heel Nederland en ook in Groningen waren er families die banden hadden met slavernij. Als introductie kijken we naar twee families: de familie Muntinghe en de familie Star. We doen dit aan de hand van videoportretten en het achtergrondverhaal van deze families.

About the cultural institution

WAARD - Kenniscentrum voor inclusie’ is een onafhankelijke organisatie met als doel het voorkomen en tegengaan van discriminatie. WAARD bestaat uit een professioneel team dat zich met vakkennis en ervaring inzet voor een gelijkwaardig Groningen. Door middel van verschillende interactieve en dynamische workshops, die (zo nodig op maat) worden aangeboden voor scholen, organisaties, bedrijven en inwoners van de provincie Groningen, staat het creëren van verbinding en bewustwording centraal. Verder kunnen organisaties bij WAARD terecht voor advies en informatieaanvragen. Daarnaast geeft WAARD uitvoering aan het behandelen van discriminatiemeldingen voor Discriminatie.nl Groningen.