Skip navigation
feiten Museum aan de A

Activiteit Feiten

Dit programma is een eerste kennismaking met de Trans-Atlantische slavenhandel. Leerlingen leren hoe mensen in Afrika tot slaaf werden gemaakt, hoe het leven van een tot slaaf gemaakte eruit zag, hoe er verzet ontstond tegen slavernij en hoe tot slaaf gemaakten een grote rol hebben gespeeld in de afschaffing tot slavernij. Daarnaast leren leerlingen over marrons en anti-slavernij-activisten, en de rol van Groningers in het tot stand houden en afschaffen van slavernij en slavenhandel.

Het programma bestaat uit een interactief museumbezoek van 75 minuten. We bieden daarnaast ook een voorbereidende les en een verwerkingsopdracht voor op school aan. Voor na het museumbezoek is er de mogelijkheid een verdiepende verwerkingsopdracht mee te krijgen voor in de klas.

Lesdoelen

  • uitleggen wat slavernij was en hoe het leven van een tot slaafgemaakte eruitzag.
  • uitleggen hoe er verzet ontstond tegen slavernij en de omstandigheden waarin tot slaafgemaakten leefden.
  • uitleggen dat tot slaaf gemaakten en hun afstammelingen een belangrijke rol hebben gespeeld in de afschaffing van slavernij en slavenhandel (kernboodschap).
    vertellen hoe slavernij in het heden doorwerkt.
  • uitleggen wat de rollen van Groningers in de slavenhandel, het in stand houden van slavernij en het afschaffen ervan zijn geweest

Omschrijving les 1

In heel Nederland en ook in Groningen waren er families die banden hadden met slavernij. Als introductie kijken we naar twee families: de familie Muntinghe en de familie Star. We doen dit aan de hand van videoportretten en het achtergrondverhaal van deze families.

Omschrijving les 2 (Museum)

In het museum horen leerlingen het verhaal van een West-Afrikaanse jongen die tot slaaf wordt gemaakt en aan de Nederlanders wordt verkocht. Daarna komen ze meer te weten over tot slaaf gemaakten, marrons en anti-slavernij-activisten. Na deze uitleg gaan ze in groepjes op zoek in het museum. Aan de hand van opdrachten en voorwerpen ontdekken ze van alles over de mensen die met slavernij te maken hadden. Als laatste volgt een rondleiding, waarin leerlingen met hun klasgenoten deelt wat ze te weten zijn gekomen.

Omschrijving les 3 (school)

In de afsluitende les horen leerlingen het vervolg op het verhaal van de West-Afrikaanse jongen. Samen met hun klasgenoten gaan ze op zoek naar oplossingen voor de problemen waar hij tegenaan loopt. Aan het einde van de les horen ze hoe samenwerking tussen verschillende groepen voor de afschaffing van de slavernij heeft gezorgd.

About the cultural institution

Museum aan de A gaat over stad en provincie Groningen. Over het leven van (buiten)gewone Groningers. Over successen én schaduwkanten. Van Rabenhaupts overwinning in 1672 tot en met de Groningse betrokkenheid bij slavernij. Van pionierende Groningse vrouwen tot portretten uit het aardbevingsgebied. En natuurlijk over de scheepvaart; zonder scheepvaart zou Groningen immers Groningen niet zijn. Museum aan de A is voor iedereen. Voor de liefhebber van een ‘historische snack’ én voor de cultuurhistorische fijnproever.