Skip navigation
rollen GRID Grafisch Museum Groningen

Groninger Archieven

In het lesprogramma van Museum aan de A komen leerlingen meer te weten over de Trans-Atlantische slavenhandel. Ze ontdekken hoe mensen tot slaaf werden gemaakt en hoe hun leven er daarna uit zag. Ze komen ook te weten hoe er verzet ontstond en hoe tot slaaf gemaakten een grote rol speelden bij het afschaffen van de slavernij. Ze leren over marrons, anti-slavernij-activisten én de rol van verschillende Groningers in de tijd van de slavernij.

Het lesprogramma bestaat naast een bezoek aan het museum uit een voorbereidende en afsluitende les op school.

Lesdoelen

Aan het einde van het programma kunnen leerlingen:

  • uitleggen wat een archief is
  • onder begeleiding archiefonderzoek doen
  • informatie uit historische bronnen halen
  • historische bronnen gebruiken en verwerken

Omschrijving voorbereidende les

Als introductie op de les in de Groninger Archieven wordt in de voorbereidende les algemene informatie gegeven over de slavernij en slavernijgeschiedenis van Groningen.

Omschrijving les Groninger Archieven

In de Groninger Archieven horen je leerlingen het verhaal van Rudolf van Bögel, een 16-jarige tot slaaf gemaakte jongen. In de archieven is veel informatie over zijn leven te vinden en daar gaan ze zelf naar op zoek. Er staan laptops klaar en er zijn overal aanwijzingen te vinden. Tijdens hun zoektocht bestuderen leerlingen verschillende archiefstukken, die het verhaal van de slavernij in Groningen tot leven brengen. Terwijl ze het verhaal van een leeftijdsgenoot die tot slaaf werd gemaakt uitzoeken, ervaren je leerlingen hoe het is om met ècht archiefmateriaal te werken.

About the cultural institution

GRID Grafisch Museum Groningen

“GRID behoudt, beheert en presenteert verhalen, objecten en producten die voortkomen uit het Groningse grafisch erfgoed. Het museum brengt de bezoekers, jong en oud, in aanraking met dit grafisch erfgoed. We vergroten daarmee bij een breed publiek het bewustzijn van het belang van grafisch erfgoed voor taal, geletterdheid, emancipatie en integratie. We laten inwoners en bezoekers op activerende wijze kennismaken met en deelnemen aan het verhaal en de grafische geschiedenis van de stad Groningen en het Om